Album

<
>


Staffs


Full-time staffs

Prof. Tiancai Zhang

Group leader
 

QO Building 416

Tel: 7011004(O)

Prof. Gang Li

Single atoms
and cavity QED

QO Buiding 415

Tel: 7113816(O)

Associate Prof.
Pengfei Zhang

Nano-Fibers

QO Building 415

Tel: 7113816(O)Part-time staffs

Dr. Yuchi Zhang

Quanum Metrology
 

Physics Building

Tel: 7113818(L)

Prof. Jing Zhang

Theory
 

Physics Building

 

Associate Prof.
Qi Guo

Theory

Physics Building

 


Post Doc/Visiting Scholars

Associate Prof.
Shaoxiong Wu

Theory

 

Dr. Zhihui Wang

Cavity QED

QO Buiding 409

 

Dr. Pengfei Yang

Cavity QED

QO Building 409

 


PhD Students

Shaokang Li

Started from 2014

QO Building 414

Xin Wang

Started from 2015

QO Building 412

Qinxia Wang

Started from 2015

QO Building 412

Guanhua Zuo

Started from 2015

QO Building 412


Hai He

Started from 2016

QO Building 414

Lijun Song

Started from 2016

QO Building 412

Chenxi Wang

Started from 2017

QO Building 414

Zhuangzhuang Tian

Started from 2018

15698498983@163.com

QO Building 412


Yanxin Liu

Started from 2018

yanxin.liu@foxmail.com

QO Building 414

Haobo Chang

Started from 2020

QO Building 412


Master Students

Junxiang Zhao

Started from 2018

QO Building 412

Wei Wu

Started from 2018

QO Building 414

Qing Fan

Started from 2019

QO Building 414

Hailiang Gong

Started from 2019

QO Building 412


Jing Li

Started from 2019

QO Building 412

Jing Zhou

Started from 2019

15735648503@163.com

QO Building 412

Jiayu Zhang

Started from 2020

zjy18035423561@163.com

QO Building 414

Weizhi Yan

Started from 2020

yweizhi1216@163.com

QO Building 408


Yudong Hu

Started from 2020

2292316064@qq.com

QO Building 414

Pei Zhang

Started from 2020

907030597@qq.com

QO Building 408


Undergraduates

Chongyi Ren(2019),Ziyao Zhang(2019),Zilin Li(2019),Yichong Hu(2019)


Alumni

Name Degree-Time In Lab Time Current Statues
Pengfei Yang PhD-2020 2013-2020 Post-Doc, Shanxi University
Chen Yang PhD-2019 2012-2019 Taiyuan University of Science and Technology
Yali Tian PhD-2019 2013-2019 Post-Doc, Huazhong University of Science and Technology
Jianfeng Tian PhD-2018 2015-2018 Associate Prof., Taiyuan Normal University
Zhihui Wang PhD-2017 2011-2017 Post-Doc, Shanxi University
Wenfang Li PhD-2016 2010-2016 Beijing Academy of Quantum Information Sciences
Jinjin Du PhD-2015 2009-2015 Post-Doc, University of Waterloo
Yanqiang Guo PhD-2013 2007-2013 Associate Prof., Taiyuan University of Technology
Rongcan Yang PhD-2012 2009-2012 Associate Prof., Fujian Normal University
Pengfei Zhang PhD-2011 2006-2011 Associate Prof., Shanxi University
Yuchi Zhang PhD-2010 2003-2010 Lecturer, Shanxi Univeristy
Yuan Li PhD-2009 2004-2009 CNKI
Jing Zhang PhD-2008 2003-2008 Prof., Shanxi University
Gang Li PhD-2007 2002-2007 Prof., Shanxi University
Tao Geng PhD-2006 2001-2006 Taiyuan City Public Security Bureau
Tao Liu PhD-2004 1999-2004 Prof., National Time Service Center, CAS
Ruifang Ge Master-2020 2017-2020 Research Assistant, Shanxi University
Xing Han Master-2020 2017-2020 Research Assistant, Shanxi University
Xiangyan Li Master-2020 2017-2020 Editor, Acta Sinica Quantum Optica
Xiaofeng Yang Master-2020 2017-2020
Jinkai Cao Master-2019 2016-2019 New Oriental
Shiyu Li Master-2018 2015-2018 Toplite
Xingchang Wang Master-2017 2014-2017 PhD student, Southern University of Science and Technology
Fan Cheng Master-2017 2014-2017
Jia Xue Master-2016 2013-2016 Liantongyun Data Co., Ltd.
Ruijuan Wen Master-2015 2012-2015 Shaanxi Normal University
Jianlong Wang Master-2015 2012-2015 China Shipbuilding Industry Corporation
Xue Deng Master-2014 2011-2014 National Time Service Center, CAS
Aiai Jia Master-2014 2011-2014 National University of Defense Technology
Xinxin Liu Master-2013 2010-2013 Newlight Source QiFeng Technology Co., Ltd.
Yanfeng Zhang Master-2012 2009-2012 China Telecom
Zhuoheng Li Master-2011 2008-2011 Nokia
Jie Li Master-2010 2007-2010 Post-Doc, Technische Universiteit Delft
Dongmei Zhao Master-2010 2007-2010 Institute of modern physics,, CAS
Siping Liu Master-2009 2006-2009 Xi'an Xice Electron Technology Service Co., Ltd.
Zhigang Li Master-2009 2006-2009 People's Procuratorate
Xiaoling Song Master-2008 2005-2008 Jiangyan No.2 Middle School
Xiaoyong Wang Master-2007 2004-2007 Shanxi University
Zhijing Du Master-2006 2003-2006 Prof., National Time Service Center, CAS
Liping Li Master-2004 2001-2004 Wavicle Laser
Hongxiang Lei Master-2003 2000-2003 Sun Yat-sen University
Ying Li Master-2003 2000-2003
Hua Tao Master-2002 1999-2002 Beijing Taihehaotian Techonology Co., Ltd.
Ruifang Dong Master-2001 1998-2001 Prof., National Time Service Center, CAS
Lingxiang He Master-2000 1997-2000 Prof., Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS
D van Effenterre Master-1998 1995-1998
Tingyu Li Master-1997 1995-1998 Associate Prof., Taiyuan University of Technology
Zhanjia Hou Master-1996 1993-1996
Arif Kamal Visting-2019 Sep-Dec Abdul Wali Khan University Mardan
Ruttab Nadeem Sheikh Visiting-2019 Sep-Dec National University of Science and Technology, Islamabad